Työstömateriaalit

Työstöön soveltuvat materiaalit: 3D-laserablaatio-työstömenetelmällä saavutetaan tarkin työstötulos ja paras pinnanlaatu työkaluterästen ja grafiitin työstössä. Perinteisillä työstömenetelmillä kovametallin työstö on hankalaa ja hidasta joten sen työstämiseen laser tarjoaa mielenkiintoisen vaihtoehdon. Lasertyöstö mahdollistaa myös tarkkojen 2D- ja 3D-muotojen valmistuksen ei-sähköäjohtaviin keraamimateriaaleihin. Myös erittäin kovia CBN- ja PKD-timanttimateriaaleja on mahdollista työstää tarkasti. Työstö-materiaalit:

-Työkaluteräkset — Muovimuottiteräkset, pikateräkset, pulveriteräkset jne. — Pehmeänä tai karkaistuna. -Kupari -Myös Volframkupari, Berylliumkupari -Grafiittilaatu jossa on mahdollisimman pieni raekoko antaa parhaan työstötuloksen. Grafiitti soveltuu paremmin elektrodivalmistusmateriaaliksi kuin kupari. -Kovametallilaatu jossa on mahdollisimman pieni raekoko antaa parhaan tysttuloksen. -Cubic Boron Nitride = kuutioinen boorinitridi, timantin jälkeen kovin tunnettu materiaali. -Poly Crystalline Diamond = Monikiteinen timantti -Esimerkiksi Alumiinioksidi (Al2O3), Piinitridi(Si3N4), Zirkoniumoksidi (ZrO2) jne. -Grafiitti -Kovametallit -CBN -PKD -Keraamimateriaalit -Titaani -Alumiini -Messinki -Pronssi -Hopea -Kulta

Materiaaleja joita ei ole mahdollista työstää meidän laserlaitteistoillamme:

-Lasi -Puu